Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Sim Đẹp dành riêng cho khách VIP


Sim Tứ Quý, Số VIP
STT Số Sim Nhà cung cấp Phân loại Mã sim Giá bán
1   0936.999999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 2.147.483.647
2   0902.999999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 2.147.483.647
3   0933.777777  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 1.170.000.000
4   0919.555555  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 1.105.000.000
5   09033.88888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 845.000.000
6   0979.555555  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 845.000.000
7   0978.666666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 700.000.000
8   0989.333333  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 650.000.000
9   0909.09.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 650.000.000
10   0909.09.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 650.000.000
11   09196.88888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 650.000.000
12   0944.44.8888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 624.000.000
13   0973.555555  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 624.000.000
14   0913.777777  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 600.000.000
15   09778.99999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 585.000.000
16   09778.99999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 585.000.000
17   0968.66.8888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP DHN 550.600.000
18   0988488888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP TSS 550.000.000
19   0935.777777  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 500.000.000
20   0906.86.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 455.000.000
21   0979.883.888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP CHN 450.000.000
22   01224444444  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP TSS 444.000.000
23   094.888.9999  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP SPH 437.000.000
24   09872.99999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 435.500.000
25   09127.88888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP KT25 402.500.000
26   09.03.03.03.03  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 400.000.000
27   09759.88888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 396.000.000
28   09769.66666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 390.000.000
29   01299.99.8888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 384.800.000
30   01233.33.9999  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP POL 378.000.000
31   09783.99999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 377.000.000
32   09771.88888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP DHN 364.000.000
33   09731.88888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 364.000.000
34   0988.222222  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 360.000.000
35   09720.88888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SPH 350.000.000
36   09140.88888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP SPH 350.000.000
37   09754.99999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP KT25 322.000.000
38   0919.97.9999  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 310.700.000
39   01279.79.8888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 309.400.000
40   09872.99999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP DHN 308.000.000
41   09470.99999  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 286.000.000
42   0944.33.8888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 257.400.000
43   0944.33.9999  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 257.400.000
44   0982.32.8888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SPH 253.000.000
45   0975.088888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 250.000.000
46   090.99.00000  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 250.000.000
47   0934.44.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 240.500.000
48   0986.22.9999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SGV 240.000.000
49   09771.66666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 240.000.000
50   09761.66666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 240.000.000
51   09851.66666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 240.000.000
52   0974.333333  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 240.000.000
53   09729.66666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 234.000.000
54   0918.95.9999  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 234.000.000
55   01299.99.6666  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 232.700.000
56   0975.456789  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 230.000.000
57   09170.55555  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP SPH 220.000.000
58   09.02.02.02.02  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 220.000.000
59   0985.39.39.39  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 220.000.000
60   0903.77.9999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 220.000.000
61   01279.79.6666  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 218.400.000
62   09732.66666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP KT25 212.750.000
63   01272.888888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP TTK 210.600.000
64   0976.46.8888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SPH 207.000.000
65   0907.44.9999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 202.800.000
66   0902.67.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 201.500.000
67   0942.22.7777  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 201.500.000
68   0973.77.9999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 200.000.000
69   0917.177777  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 200.000.000
70   0933.444444  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 200.000.000
71   0983.888886  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP NBV 200.000.000
72   0909.00.99.00  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 198.000.000
73   0937.72.9999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SDN 196.000.000
74   0907.75.9999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SDN 196.000.000
75   0907.73.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SDN 196.000.000
76   01279.79.7777  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 195.000.000
77   01299.99.7777  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 195.000.000
78   0938.46.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 195.000.000
79   0946.82.8888  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP SPH 184.000.000
80   0937.71.9999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SDN 182.000.000
81   092.666.9999  Vietnamobile  Sim Tứ Quý, Số VIP TSS 180.000.000
82   0917.11.9999  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 180.000.000
83   0945.39.39.39  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 180.000.000
84   090.88.77777  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 180.000.000
85   091.888888.6  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 180.000.000
86   0988.444444  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 180.000.000
87   0974.000000  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 180.000.000
88   01629.888888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP DHN 175.000.000
89   0905.00.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP KT25 172.500.000
90   0977.44.9999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SPH 172.500.000
91   0932.34.8888  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP SCVN 171.600.000
92   0937.22.9999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP DHN 168.000.000
93   0984.45.8888  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP HML 167.700.000
94   0975.98.9999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP SPT 165.000.000
95   0916.35.9999  Vinaphone  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 162.000.000
96   09796.55555  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 162.000.000
97   09837.66666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 162.000.000
98   09827.66666  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP T123 162.000.000
99   0934.55.9999  Mobifone  Sim Tứ Quý, Số VIP DHN 161.000.000
100   0988.678.999  Viettel  Sim Tứ Quý, Số VIP MBK 160.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp »   Trang cuối »»  

TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP VIỆT NAMĐịa chỉ: Số 1/20 Nguyễn Viết Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà NộiĐiện thoại: 0979.883.888 - 0909.01.0000 - (04) 66.627.637------------------------------------------------------------------- SIM SỐ ĐẸP GIAO TẬN NƠI TOÀN QUỐC --------------------------------------------------------------------------------------CÁCH MUA SIM VÀ THANH TOÁN:- Sau khi đã chọn được 1 sim số ưng ý, Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0979.883.888 - 0909.01.0000 để nhận thông tin Sim Số.- Đối với Quý khách ở Hà Nội, Số Đẹp Việt Nam hân hạnh được phục vụ Sim Số tận nơi ( miễn phí vận chuyển). Quý khách nhận Sim Số tại nhà, cơ quan và thanh toán trực tiếp với nhân viên của chúng tôi.- Đối với Quý khách ở các tỉnh và thành phố khác, sau khi liên lạc với chúng tôi, xin Quý khách vui lòng thực hiện việc thanh toán qua Ngân hàng, ATM. Ngay sau khi chuyển tiền cho chúng tôi, đề nghị Quý khách xác nhận lại ngay với nhân viên của Số Đẹp Việt Nam và thông báo Địa chỉ nhận Sim Số một cách chi tiết theo mẫu sau:+ Họ và tên Người nhận Sim Số+ Địa chỉ ( Nhà hoặc Công ty)+ Tên Công ty ( nếu có)+ Số điện thoại liên hệ ( Di động hoặc Cố định)- Chúng tôi sẽ tiến hành chuyển Sim cho Quý khách ngay sau khi nhận được tiền. Sau 24h, Quý khách sẽ nhận được Sim Số và không phải thanh toán bất cứ một khoản chi phí nào khác.-------------> THÔNG TIN TÀI KHOẢN CỦA CHÚNG TÔI:- Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi theo các thông tin dưới đây:1. Chủ tài khoản: NGUYỄN CƯỜNGSố Tài khoản: 002 - 01 - 8888 8888 - Ngân hàng Quân Đội2. Chủ tài khoản: MAI THỊ HIỀNSố tài khoản: 002.016.3456789 - Ngân hàng Quân Đội3. Chủ tài khoản: Nguyễn CườngSố tài khoản: 045.100.131.6856 - Vietcombank - Chi nhánh Thành Công4. Chủ tài khoản: Nguyễn CườngSố Tài khoản: 002 - 11 - 66.77.88.99 - Ngân hàng Quân Đội 

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP HỢP MỆNH THEO PHONG THỦY KINH DỊCH:

- Sim Số Đẹp dành cho Nam giới Mệnh Thổ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=163
-       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Thổ:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=164

-       Sim Số Đẹp dành cho Nam mệnh Mộc:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=165
-       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Mộc:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=166

-       Sim Số Đẹp dành cho Nam mệnh Kim:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=167
-       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Kim:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=168

-       Sim Số Đẹp dành cho Nam mệnh Hỏa:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=169
-       Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Hỏa:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=170

-       Sim Số Đẹp dành cho Nam mệnh Thủy:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=171
Sim Số Đẹp dành cho Nữ mệnh Thủy:
http://sodepvietnam.com/index.php?nas=sim.xem&catid=172